۸۵٠٠ نفر از مردم قزوین «گذرنامه زیارتی اربعین» دریافت کرده اند

Go to top