گزارش اولیه دادستان از حادثه خونین یاسوج؛ دستور بازداشت راننده تریلر صادر شد

Go to top