کره شمالی از ساخت زیردریایی هسته‌ای جدید خبر داد

Go to top