پنتاگون از اختلافات داخلی و بی‌فرمانده ماندن نیروها خبر داد

Go to top