پای صحبت های بانوی دانشمند ایرانی: زنان شاغل به‌مراتب انرژی بیشتری نسبت به مردان صرف می‌کنند/ ضرورت توجه نسبت به حضور بانوان در تصمیم گیری‌ها

Go to top