وزارت دفاع آلمان: نیروی نظامی به رومانی اعزام نمی‌کنیم

Go to top