نظرسنجی| ۷۰ درصد از آمریکایی‌ها مخالف بازگشت ترامپ هستند

Go to top