نخست‌وزیر دانمارک: ممنوعیت اهانت به کتب مقدس منافاتی با آزادی بیان ندارد

Go to top