نخبگان در صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان بورسیه می‌شوند/ تشکیل بیش از ۷۰۰ هسته حل مسأله در بنیاد ملی نخبگان

Go to top