منابع مطلع: بایدن از کنگره ۱۰ میلیارد دلار بودجه برای اوکراین می‌خواهد

Go to top