مطالعات طرح جابجایی میدان میوه و تره بار مرکزی قزوین به اتمام رسیده است

Go to top