مسئولان امنیتی صهیونیست: حماس بازدارندگی اسرائیل را از بین برده است

Go to top