مخبر: دولت با تمام توان از اقدامات فراجا برای مدیریت ترافیک و تسهیل تردد زائران اربعین حمایت می‌کند

Go to top