مخبر: اجرای طرح انتقال آب به فلات مرکزی می‌تواند الگویی مناسب برای حل مسائل کشور باشد

Go to top