مجارستان: ارسال سلاح به اوکراین فقط جنگ را طولانی می‌کند

Go to top