لزوم حضور سرمایه گذار برای تعیین تکلیف و رفع مشکلات تله کابین ارومیه

Go to top