قاسمپور: فعلا تمرکزم روی 92کیلوگرم است/ گاتسالوف تیم خوبی به ایران آورده بود

Go to top