شهادت یک فلسطینی و زخمی شدن چند نفر دیگر در کرانه باختری

Go to top