سرمایه‌گذاری 1300میلیارد ریالی مخابرات کردستان در حوزه ارتباطات سیار

Go to top