سرایت کرونا در کرمان بالا اما شدت بیماری پایین است/ بستری ۲۵ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان

Go to top