رژیم صهیونیستی در ازای هر ماجراجویی، دچار خسارت های جبران ناپذیری می شود/ توسعه مقاومت در کرانه باختری، جغرافیای اسرائیل را ناامن کرده است

Go to top