روز پرکار آتش‌نشانی زرند؛ از اطفاء حریق تا رهاسازی یک کودک و زنده‌گیری مارهای سمی

Go to top