دیپلمات روس: با فعالیت نظامی که شبه‌جزیره کره را تهدید کند، مخالفیم

Go to top