دبیر فرماندهی قرارگاه امام حسن مجتبی(ع): کار اصلی محرومیت زدایی برعهده سپاه خراسان جنوبی است

Go to top