خبرگزاری فرانسه: زلزله باعث رکود بیشتر اقتصاد شکننده ترکیه می‌شود

Go to top