جانشین فرمانده کل انتظامی کشور: امنیت مطلوبی در استان آذربایجان‌غربی برقرار است

Go to top