تصادف زنجیره‌ای 7 خودرو در مسیر«ارمغانخانه» زنجان/ 2 خودرو آتش گرفت

Go to top