امارات عملیات شهادت‌طلبانه در قدس اشغالی را محکوم کرد

Go to top