اشتغال بیش از 1400 نفر با بهره‌برداری از طرح‌های صنعتی در «فارسان»

Go to top