استاندار تهران: موانع قضایی مرتبط با روستای سله‌بن رفع شد/ مردم در انتخاب محل جدید زندگی‌ خود مختار هستند

Go to top