اتمام پروژه سرای محله نایسر سنندج نیازمند 20 میلیارد ریال اعتبار است

Go to top