آمریکا از اختصاص بسته کمک ۲.۵ میلیارد دلاری به اوکراین خبر داد

Go to top