ارتباط با ما گالری تصاویر انتشارات مقالات اخبار صفحه اصلي
سخن روز
 • گزارش ویژه به مناسبت 18 آذر، 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد

 • در آستانه روز جهانی مبارزه با فساد (18 آذر، 9 دسامبر) ، «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» با حضور سران سه قوه و مسئولان ارشد کشوری، فعالان بخش خصوصی، نخبگان علمی و اصحاب رسانه در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این نوشتار ویژه ، موضوع فساد اداری به صورت خاص مورد توجه و بررسی قرار می گیرد
 • لزوم اعتقاد قلبي مقامات ارشد نظام

 • در هر كشوري سند چشم انداز، بالاترين و مهمترين سند ملي تلقي مي شود و به همين علت معمولا كليه اسناد ملي به نحوي بايد بر اساس سند چشم انداز و به منظور دستيابي به فراز هاي آن تنظيم شوند.
آرشیو
رقبای منطقه چشم انداز 1404
1ترکیه
2افغانستان
3عربستان
yemenیمن
emirateامارات متحده عربی
آرشیو
خبر های خارجی
پایان نامه ها و گزارشات تحقيقاتي
آرشیو
 1. -مقايسه شاخص اميد به زندگي هنگام تولد در جمعيت کلي کشور(Expectancy Life intotal population at Birth time)  بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر شاخص اميد به زندگي در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2008
 2. مقايسه شاخص دسترسی به تسهیلات بهداشتی(Access to sanitation) بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز،10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر دسترسی به بهداشت در جهان در سال 2008 
 3. مقايسه درصد رشد جمعیت(Population growth rate) بين ايران و26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر شاخص درصد رشد جمعیت در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2010
 4. مقايسه میزان خام تولد به ازای هر هزار نفر جمعیت کشور بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر شاخص میزان تولد خالص یا خام در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2009
 5. مقايسه میزان خام مرگ به ازای هر هزار نفر جمعیت کشور(Crude Death Rate) بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر شاخص میزان  خالص یا خام  مرگ در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در دروه زمانی 2010-2005
 6. مقايسه میزان مرگ و میر در حوادث جاده ای به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت کشور بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر شاخص میزان مرگ و میر در حوادث جاده ای در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2009
 7. میزان کاربران اینترنت در در منطقه چشم انداز 1404 سالهای 2009 و 2010
 8. مقايسه نرخ خالص مهاجرت به ازاء هر 1000 نفر بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2009
 9. مقايسه تعداد خطوط تلفن مورد استفاده در ايران و کشورهای منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2005 و 2006
 10. مقايسه میزان دسترسی به دارو در سال 2001  (Drug Access) بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2001
 11. مقايسه شاخص میزان مرگ و میر کودکان (Infant mortality rate)بين ايران و 24 کشور منطقه چشم انداز،10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه،بدترين و بهترين کشور از نظر میزان مرگ و میر کودکان  در  منطقه چشم انداز 1404 و در جهان در سال 2005
 12. مقايسه میزان خام تولد به ازای هر هزار نفر جمعیت کشور بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر شاخص اميد به زندگي در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2008
 13. مقايسه میزان هزینه مصرف شده در موضوع سلامت برحسب  درصد تولید ناخالص داخلی    (Total Expenditure on Health as % ofGDP 2000-2005) بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر این شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2009
 14. مقایسه شاخص تولید ناخالص ملیGDP(Gross Domestic Product) فعلی و پیش بینی شده برای  ایران و کشورهای منطقه چشم انداز 1404 و کشورهای پیشرفته جهان بانضمام بهترین و بدترین کشور جهان از لحاظ این شاخص در سال 2005-2001
 15. مقایسه شاخص سرانه تولید ناخالص ملی(  Gross Domestic Product per capita ) فعلی و پیش بینی شده برای  ایران و کشورهای منطقه چشم انداز 1404 و کشورهای پیشرفته جهان بانضمام بهترین و بدترین کشور جهان از لحاظ این شاخص در سال 2005-2001
 16. شاخص جهانی گرسنگی (Global Hunger Index)  بين ايران و کشورهای منطقه چشم انداز 1404 و برخی کشورهای منتخب ، بدترين و بهترين کشور از نظر این شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در دوره زمانی 2010-2005
 17. مقايسه شکاف جنسیتی در سال 2008  بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2008
 18. مقايسه میزان شیوع چاقی به ازای هر یکصد نفر جمعیت کشور بين ايران و  کشورهای  منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر میزان چاقی در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2010
 19. مقايسه درصد کودکان یک ساله واکسینه علیه سل در سال 2002 (%immunized 1-year-old children) بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2002
 20. مقايسه میزان شیوع دیابت به ازای هر هزار نفر جمعیت کشور بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر میزان دیابت در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2010
 21. مقايسه ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر وضعیت سیستم بهداشتی در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2009
 22. مقايسه درصد پیشگیری از بارداری( Contraceptive Prevalence Rate) بين ايران و  کشورهای منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر شاخص درصد پیشگیری از بارداری در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در دوره زمانی 2000-1995
 23. مقايسه شاخص دسترسی به تسهیلات بهداشتی(Access to sanitation) بين ايران و 24 کشور منطقه چشم انداز،10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه،بدترين و بهترين کشور از نظر دسترسی به بهداشت در جهان در سال 2008
 24. مقايسه تعداد تراکتورهای مورد استفاده در صنعت کشاورزی در ايران و کشورهای منطقه چشم انداز و همچنین مقایسه آن با 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه بانضمام  بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2003
 25. مقايسه میزان تولید ذرت در ايران و کشورهای منطقه چشم انداز و همچنین مقایسه آن با 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه بانضمام  بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2003
 26.  مقايسه میزان تولید برنج در ايران و کشورهای منطقه چشم انداز و همچنین مقایسه آن با 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه بانضمام  بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2003
 27. مقايسه میزان سطح زیر کشت، تولید گندم و بهره وری در این تولید در ايران و کشورهای منطقه چشم انداز و همچنین مقایسه آن با 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه بانضمام  بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2003
 28. چهره ايران در گزارش سال 2010 سازمان جهاني بهداشت در خصوص وضعيت مواد مخدر و جرايم مرتبط با آن
 29. جایگاه ایران در بین برترین اقتصادهای جهان از نظر مجمع جهانی اقتصاد در سال 11-2010(The Global Competitiveness Report ) با توجهی به منطقه چشم انداز 1404
 30. گزارش عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در موضوعات مختلف در سال 1389
 31. وضعیت شاخصهای توسعه در ایران در سالهای 2007،2008 و 2009(گزارش کامل بانک جهانی)
 32. تصویر ایران در گزارش سال 2010 بانک جهانی(World Development Indicators 2010)
 33. وضعیت فقر درایران و جهان از بعد بین المللی(Poverty rates at international poverty lines)در حد فاصل 1981 تا 2005 بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی
 34. وضعیت فقر درایران و جهان(Poverty rates at national poverty lines)در حد فاصل 1981 تا 2005 بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی از بعد ملی
 35. ترافیک و ازدحام جمعیت در خیابانهاTraffic and congestion در سال 2007 بر طبق گزارش بانک جهانی
 36. وضعیت واردات محصولات مختلف به ایران در سال 2010 بر اساس گزارش بانک جهانی
 37. وضعیت تغذیه و سوء تغذیه در ایران و کشورهای منطقه چشم انداز 1404 و دیگر کشورهای جهان بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی
 38. تحليل برنامه هاي استراتژيک دانشگاه ها و مراکز تحقيقات علوم پزشکي کشور
 39. وضعیت صادرات کالا و محصولات تولیدی ایران(merchandise exports) در سال 2008 بر اساس گزارش بانک جهانی
 40. برون ده اقتصاد ایران و کشورهای جهان در سال بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی
 41. وضعیت بهداشت و باروری بانوان ایران(Reproductive health)بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی
 42. وضعیت شاخصهای علم و فناوری(science & Technology) در ایران در سال 2010 نسبت به کشورهای جهان و منطقه چشم انداز
 43. ده کشور برتر از نظر رشد صادرات خدمات بازرگانی در سال 2008
 44. وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران و دیگر کشورهای جهان بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی
 45. کارایی نظام آموزش ابتدایی ایران(Education efficiency) بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی
 46. درصد باسوادی در ایران و کشورهای مختلف جهان(Education Completion & Outcomes )بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2010
 47. پوشش برنامه های پیشگیری از بیماریها در کشورهای مختلف جهان بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2010Disease-prevention-coverage
 48. توزیع درآمد در کشورهای مختلف جهان بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2010Distribution of income or Consumption
 49. شرحی مختصر در باره شاخصهای جهانی توسعه 2010
 50. رشد تعداد مقالات بیومدیکال در ده ساله اخیر(2009-2000)
 51. نتیجه رتبه بندی دانشگا ه های جهان به وسیله شانگهای 2010
 52. معیارهای رتبه بندی شانگهای و وزن هر شاخص در سال 2006
 53. نحوه سطح بندي دانشگاهها ومراكزتحقيقاتي
 54. رتبه بندی دانشگاههای شرق آسیا در سال 2000
 55. محققين داراي مقالات پر ارجاع
جستجو

  جستجو
توسعه کلان و چشم انداز
خميني از ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران
خامنه اي از ديدگاه مقام معظم رهبري
رفسنجاني از ديدگاه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 از ديدگاه روساي جمهور
اسناد توسعه
آرشیو
لينك هاي مفيد

آرشیو
خبرهای اختصاصی چشم انداز

آرشیو
گزارشات جهانی و رتبه بندی ها

ادامه مطالب
  صفحه اصلی اخبار اسناد ملی گزارشات نقشه سایت در باره ما  
 
 
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آن محفوظ می باشد.
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون