ارتباط با ما گالری تصاویر انتشارات مقالات اخبار صفحه اصلي
سخن روز
  • گزارش ویژه به مناسبت 18 آذر، 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد

  • در آستانه روز جهانی مبارزه با فساد (18 آذر، 9 دسامبر) ، «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» با حضور سران سه قوه و مسئولان ارشد کشوری، فعالان بخش خصوصی، نخبگان علمی و اصحاب رسانه در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این نوشتار ویژه ، موضوع فساد اداری به صورت خاص مورد توجه و بررسی قرار می گیرد
  • لزوم اعتقاد قلبي مقامات ارشد نظام

  • در هر كشوري سند چشم انداز، بالاترين و مهمترين سند ملي تلقي مي شود و به همين علت معمولا كليه اسناد ملي به نحوي بايد بر اساس سند چشم انداز و به منظور دستيابي به فراز هاي آن تنظيم شوند.
آرشیو
رقبای منطقه چشم انداز 1404
1ترکیه
2افغانستان
3عربستان
yemenیمن
emirateامارات متحده عربی
آرشیو
خبر های خارجی
پایان نامه ها و گزارشات تحقيقاتي
آرشیو
 

 شاخصهای اقتصادی

 
Name Rank Out of Source Notes Year
GDP (PPP) 18 193 World Bank GDP (PPP)= 843.86 billion dollars; More info: Future GDP (PPP) estimates; Among Asian and Pacific countries 2009
GDP (PPP) per capita 59 166 World Bank GDP (PPP) per capita= $11,666; More info: Future GDP (PPP) per capita estimates; Among Asian countries; Iran's GDP/Capita from 1800 to 2009 2008
GDP (nominal) 26 182 World Bank GDP (nominal)= 385.2 billion dollars; Iran will be the world's 16th largest economy in GDP (nominal) terms by 2025[29]Iran's GDP (nominal) forecast according to EIU: 2010=$411 billion, 2011=$472 billion, 2012=$545 billion, 2013=$626 billion, 2014=$705 billion, 2015=$804 billion;[30][31][32]More info: Among Asian and Pacific countries; Future GDP (nominal) estimates 2008
GDP (nominal) per capita 73 170 World Bank GDP (nominal) per capita= $5,441; More info: List of countries by future GDP (nominal) per capita estimates; Iran's GDP (nominal) per capita will reach US $32,676 by 2050;[29]Among Asian and Pacific countries 2008
GDP (PPP) per person employed 36 87 CIA World Factbook US $39,696 per person employed; 33% of the total population is employed 2009
GNI per capita (PPP) 57 World World Bank Average national income (PPP) of $11,490 per person/Year; More info: United Nations Statistics Division 2009
GNI per capita (nominal) 93 World World Bank Iran's 2007 GNI (nominal) per capita=US $4,530; More info: Iran's GNI (nominal) per capita will be~ US $12,000 by 2025,[29]Iran GNI world comparison map 2007
GDP growth rate 68 182 International Monetary Fund GDP growth of 20.6% (Not adjusted) 2009
GDP (real) growth rate 47 217 CIA World Factbook Adjusted GDP (real) growth rate of 6.5%; See also: 1990-2007 annualized GDP growth rate 2008
Real GDP per capita growth rate 99 174 World Bank Iran's real GDP per capita growth rate=3.1% 2006
World's largest consumer markets 26 World United Nations Size of Iran's consumer market in 2009 was ~US $196 billion; More info: Emerging markets& Goldman Sachs N11 Paper 2009
Starting a Business Index 48 World World Bank The index measures the ease of starting up a new business 2010
Ease of Doing Business Index 137 183 World Bank The survey was done indirectly &/or by estimation 2010
Business freedom index 77 World Freedom Meta-Index Index measuring freedom for private businesses 2011
Prime lending rate 76 153 CIA World Factbook Prime lending rate of 12% 2007
Human Development Index 70 182 United Nations/ UN Human Development Report 2010 Human development index of 0.702; Categorized among High-HDI countries; Iran ranks 3rd worldwide in terms of progress in its Human Development Indexfor the past three decades[33]More info: Human capital 2010
Human Poverty Index 59 135 United Nations/ Complete Report HPI is a composite index measuring deprivations in the three basic dimensions: a long & healthy life, knowledge and a decent standard of living; Calculated using HPI-1 formula; Ranked from least poverty index to maximum povertyindex; More info: World Poverty Map, HDR for Iran 2009
National wealth per capita 88 World World Bank Iran's per capita national wealth=US $38,000; More info: Where is the wealth of nations? 2000
Income equality 47 World United Nations Iran had a Gini coefficientof 43; Iran's Gini became 38.3 in 2007 as per UN HDR-2009 1998
Least Inflation Rates 83 World IMF Inflationrate of ~8%[34]More info: Consumer price index& Iranian online consumer price monitor 2010
Government Budget 32 188 CIA World Factbook Government revenue of $97.7 billion in 2009; 2010-2011 Total Government Budget of $347 billion [35]More info: Government of Iran 2009
Highest government budget surplus 4 World CIA World Factbook Government budgetsurplus of 3.9 billion US dollars 2009
List of countries by received FDI 74 World CIA World Factbook ~6.96 billion dollars of Foreign Direct Investment in Iranby foreign entities. Iran ranked sixth globally in 2010 in attracting foreign investments.[36] 2008
List of countries by FDI abroad 65 World CIA World Factbook 993 million dollars invested by Iranian entities outside of Iran 2008
Size of Sovereign Wealth Funds 20 36 Sovereign Wealth Funds Institute Sovereign wealth fundof 23 billion dollars in oil stabilization fund (OSF); see also: National Development Fund 2009
Investment as % of GDP 36 145 CIA World Factbook Share of gross fixed investment as % of GDP: 27.7% 2008
Exports per capita 71 154 CIA World Factbook $797 of exports per capita/Year 2006
% of population under poverty N/A N/A CIA, UN % of population living on less than $1(PPP)/day=0.2%; % of population living on less than $2(PPP)/day=3.1%; % of population living on less than $1.25/day= 2%; on less than $2/day= 7%; Living below Iran's national poverty lineof $11/day= 18.7%;[37][38][39]More info: MPI 2007
Tax revenue as % of GDP 163 World Heritage Foundation Government tax revenue as % of GDP=7.3%. More info: Taxation in Iran 2008
Current account balance 4 191 International Monetary Fund Annual account balance of +70.797 billion dollars in surplus; More info: Balance of payments 2010
current account balance as % of GDP 38 World International Monetary Fund Current account balance as % of GDP= +4.05%; Iran has the world's 38th largest trade surplus as % of GDP 2008
General government final consumption expenditure 38 145 World Bank General government final consumption is the total government expenditure excluding capital investments; Iran: 15,826,440,000 constant 2000 US$ 2005
Gold reserve of government 8 World International Monetary Fund 907 tonnes of Gold reserves; More info: Gold reserves of Iran, Iranian Crown Jewels 2012
Foreign exchange reserves 20 World World Bank $120 billion of forex reserves, More info: Central Bank of Iran 2012
List of countries by imports 43 193 CIA World Factbook Annual import bill of $67.79 billion 2008
List of countries by exports 35 194 CIA World Factbook Total annual exports of $70.16 billion 2009
Stock market performance 2 World BusinessWeek In July 2010, TEDPIXbecame the world’s second-best performing equity index,[40]with the Tehran Stock Exchangehaving a market capitalizationof $125 billion by April 2011[41] 2010
Unemployment rate 75 World United Nations Unemployment rate of 11.3%; Ranked from highest unemployment rate to lowest; More info: Unreported employment 2009
Difficulty of hiring index 10 154 Doing Business & World Bank Measures the difficulty to hire workers; Index of Iran: 78 2004
Difficulty of firing index 118 154 Doing Business & World Bank Measures the difficulty to fire workers; Index of Iran: 10 2004
Primary exports as % of manufactured exports 9 117 World Bank Primary export is 93% of total manufactured exports, mostly oil 2000
Compensation of employees as % of total business expenses 14 135 World Bank 47.14% of business expense is employee compensation 2005
GDP sector composition 35 197 CIA World Factbook Agriculture=11.2%; Industry= 41.7% ; Service= 47.1%; Share of oil related activity in total GDP is less than 10%[42] 2005
Real Growth in Total Trade 73 World World Bank The average annual growth rate of the total exports and imports in goods and services at constant 2000 U.S. dollars; This indicator reflects the trade expansion of a country over the period 2008
Public debt as % of GDP 114 World CIA World Factbook Total public debt stands at 16.2% of GDP; Ranked from highest total government debtto lowest; Iran has the 20th smallest public debt/GDPin the world; More info: IMF estimates of future gross government debt 2010
Total external debt 84 World CIA World Factbook Ranked from the highest debt to lowest; Total external debt of 12.84 billion dollars; Or 3.7% of GDP; Or $166 per person; 4th least indebted country in the world by external debt to GDP ratio 2010
Total Debt Service 33 135 World Bank Approximately $2.52 billion paid/year to foreign creditors in interest & principal repayment 2005
$ external debt as /$1000 of GDP 174 186 CIA World Factbook $61.60/$1000 of GDP 2006
Labour force 22 185 CIA World Factbook Total labour force of 24.35 million people, more info: Labor and tax laws in Iran 2008
% of Industry in total Labour force 15 139 World Bank 30.4% of labour force work in industry 2005
% of Agriculture in total labour force 47 139 World Bank 24.9% of labour force work in agriculture 2005
% of female employment in industry 5 130 World Bank 28.4% of all industrial labour force is female 2005
% of female employment in agriculture 29 130 World Bank 34.2% of all agricultural labour force is female 2005
Economic activity growth of females 6 156 International Labour Organization 34% growth of female participation in economic activities 1990–2000
Minimum wages N/A N/A United States Department of State 3,030,480 Iranian rials(US $303) per month & revised annually; Gross average annual wage of $6,700; i.e. 60% of GDP per capita[43][44][45] 2009
Retirement pension as % of GDP 56 58 United Nations/IMF Iran spends 1.1% of its GDP on national pensions; 5% of Iran's population is 65 yrs old & above; In 2009 for every retireethere were fifteen active workers & by 2050 this ratio is going to fall to three workers per retiree 2009
International Property Rights Index     Property Rights Alliance Iran not ranked  
Exclusive Economic Zone Area N/A N/A Sea around us Exclusive economic zone of 168,718 km2 2008
Index of Economic Freedom 171 179 2008 Heritage Foundation Index of economic freedom Survey was done indirectly &/or by estimation 2011
World's highest central bank interest rates 75 World CIA World Factbook Annualized interest rate set by the central bank to charge commercial banks for short term loans; More info: Banking and Insurance in Iran 2011
World's highest commercial bank interest rates 76 World CIA World Factbook Averaged annualized interest rate charged by the commercial banks on new loans to their most trustworthy customers; More info: Bank Melli Iran 2007
Gross savings as % of Gross National Income 6 172 World Bank Gross savings of 41.57% of GNI 2005
Highest Marginal Tax Rate on High Income 6 109 World Bank 6th highest marginal tax rate for individual income exceeding 114,101.4$; More info: Tax rates around the world& Taxation in Iran 2006
Taxes on income, profits and capital gains as % of total taxes 11 137 World Bank Ratio: 58.84% 2005
Number of micro, small & medium enterprises 21 115 World Bank 1,255,382 Enterprises 1997
Number of micro, small & medium enterprises/1000 people 68 113 World Bank 20.62 Enterprises/1000 people 1997
International aid received as % of national GDP 120 129 OECD International aidreceived is less than 0.1% of GDP; ~$100 million; The only international aid received is as part of international fight against drug traffickingand Illegal drug trade, chiefly opiates smuggling 2002
Largest Islamic Banking Sector 1 World The Banker Iran has the world's largest Islamic banking sector valued at 235.5 billion US dollars[46][47][48] 2009
Least valued currency units 4 World International Monetary Fund Iranian rial is the world's 4th least valued currency unit; More info: Compare historical devaluation of Iranian rialwith that of Turkish lira& Capital control 2009
World's largest black markets 19 World Havocscope Black Markets Database Size of Iran's black marketis over US $10.64 billion; Largest black markets in Iran are that of alcohol smuggling($912.5 million), Drug smuggling($8.5 billion), Petroleum smuggling ($1.3 billion), Cigarette smuggling, Prostitution, Arms trafficking, Corruption, Pirated moviesand Software piracy.[49][50]More info: Smuggling in Iran 2009
Freedom from taxes index 69 World Freedom Meta-Index Index measuring tax free status of different countries 2011
 
 
 
منبع: سایت ویکی پدیا

جستجو

  جستجو
توسعه کلان و چشم انداز
خميني از ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران
خامنه اي از ديدگاه مقام معظم رهبري
رفسنجاني از ديدگاه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 از ديدگاه روساي جمهور
اسناد توسعه
آرشیو
لينك هاي مفيد

آرشیو
خبرهای اختصاصی چشم انداز

آرشیو
گزارشات جهانی و رتبه بندی ها

ادامه مطالب
  صفحه اصلی اخبار اسناد ملی گزارشات نقشه سایت در باره ما  
 
 
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آن محفوظ می باشد.
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون